Set Tracheotomia
Antico Set Tracheostomia
Set Tracheotomia Militare
Antico Set tracheostomia militare
Cannula De Maio
Antica Cannula de Maio
Apribocca Davis-Boyle
Antico apribobocca Davis-Boyle
Apribocca Fergusson
Antico apribocca Mason
Apribocca Mason
Antico Apribocca Mason
Apribocca Mason Hewitt
Antico Apribocca Mason modificato Hewitt
Apribocca Wingraves
Antico apribocca Wingraves
       
Piccolo Apribocca
Antico apribocca
Ethylchloride Dr. Bengue
AnticoEthylchloride dr Bengue
Chlorethyle Dr. Bengue
Chlorethyle del dr bengue
Set Tracheotomia
Antico Set Tracheostomia
     
Antico Apribocca Molt
Antico Apribocca Molt
Antico Dilatatore Laborde
Antico Dilatatore Laborde
Antico Dilatatore Tracheotomia
Antico Dilatatore Tracheotomia